رئیس دستگاه قضا: خبرنگارانی که فساد را منتشر و گزارش میکنند باید مورد تشویق قرار بگیرند

رئیس دستگاه قضا: خبرنگارانی که فساد را منتشر و گزارش میکنند باید مورد تشویق قرار بگیرند

رئیس دستگاه قضا: خبرنگارانی که فساد را منتشر و گزارش میکنند باید مورد تشویق قرار بگیرند به گزارش خبرگزاری پایتخت خبر ایت الله ابراهیم رئیسی، در جمع دادستان های کل کشور در مشهد مقدس اظهار داشت: اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را گزارش کردند و به طور کلی، گزارشگران