احتمال ترور بیولوژیکی با کرونا / آمریکایی‌ها برای ایرانیان دلسوزی می کنند .

احتمال ترور بیولوژیکی با کرونا / آمریکایی‌ها برای ایرانیان دلسوزی می کنند .

به گزارش پایتخت خبر ، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در نشست خبری ویدئوکنفرانسی با خبرنگاران، اظهار کرد:‌ از رفتار مردم در چند هفته اخیر در مقابله با کرونا تشکر می‌کنم. ما کشورهای مختلف را رصد می‌کنیم. میانگین رفتار مردم ما نشان داد فرهنگ مردم ایران بالاتر است. از تعداد معدودی هم که به