نکته جالب بودجه سال ۱۴۰۰ /هرچه بیشتر سیگار بکشید در آمد ورزش بیشتر خواهد بود

نکته جالب بودجه سال ۱۴۰۰ /هرچه بیشتر سیگار بکشید در آمد ورزش بیشتر خواهد بود

متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۰ منتشر شد همچنین در این مطلب به نکات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته شده است. بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت بابت درآمد وزارت صمت از حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصولات دخانی ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. درآمد ۲.۷ هزار میلیارد تومانی دولت