سقوط یک اصله درخت در خیابان شریعتی تهران

سقوط یک اصله درخت در خیابان شریعتی تهران

به گزارش پایتخت خبر صبح امروز یک اصله درخت در خیابان شریعتی شهر تهران نرسیده به چهار راه قیطریه سقوط کرد و موجب انسداد مسیر شد. این اتفاق با بارش باران پاییزی نیز همراه شد.